Haccın Farzları

HACCIN FARZLARI:

1- İhrama girmek.

2- Arafat’ta bulunmak.

3- Kâbe’yi tavaf etmek.

HACCIN VACİPLERİ:

1- İhrama mikat mahallinden girmek.

2- İhram yasaklarına uymak.

3- Tavafa hacer-ül esvedden başlamak.

4- Müzdelife de vakfe yapmak.

5- Sa’y yapmak.

6- Arafat’ta güneş batıncaya kadar durmak.

7- Şeytan taşlamak.

8- Ziyaret tavafının farz olan dört şavt’ını yediye tamamlamak.

9- ziyaret tavafını bayram günlerinin birinde yapmak.

10- Tavaf esnasında abdestli olmak.

11- Tavaftan sonra iki rekât namaz kılmak.

12- Veda tavafı yapmak.

13- Kurban kesmek.

14- Saçları kesmek ya da kısaltmak.

HACCIN SÜNNETLERİ:

1-İhrama girerken gusül abdesti veya normal abdest almak.

2- İhram giyince iki rekât namaz kılmak.

3- İhram için beyaz ve temiz olan, iki parçadan ibaret izar ve rida denilen kıyafeti giymek.

4- İhramdan önce gülyağı gibi hoş koku sürünmek.

5- İhramdan sonra her fırsatta telbiye getirmek.

6- Salât ve selamdan sonra Allah Teâlâ’ya yalvarmak.

7- Telbiyelerden sonra Peygamber efendimize olabildiğince salat ve selam okumak.

8- Mekke’de bulunduğu süre de müsait olunduğunda nafile olarak tavaf etmek.

9- Mekke-i mükerreme’ye girmeden önce yıkanmak ve gündüz vakti girmek.

10- Afakî olanlar (mikat dışından gelenler) için kudüm tavafı etmek.

11- Ziyaret tavafının ilk üç şavt’ında erkeklerin remel yapmaları.

12- Ziyaret tavafında erkeklerin ıztıba etmeleri ( tavafa başlamadan önce, omuza alınan örtüye sağ koltuğun altından geçirerek sol omuz üzerine atmaları.)

13- Zilhicce’nin sekizinci günü güneşin doğmasından sonra Mekke’den Mina’ya çıkmak ve o gece Mina’da kalmak.

14- Zilhicce’nin dokuzuncu günü güneşin doğmasından sonra Mina’dan Arafat’a çıkmak.

15- Safa ile Merve arasında sa’y ederken oradaki iki yeşil direk arasını erkeklerin koşarak geçmeleri ve sonra yavaşlamaları.

16- Arafat ve Müzdelife’de kılınan namazlarda yalvarıp yakararak dua etmek.

17- Güneşin batmasından sonra Arafat’tan Müzdelife’ye inmek.

18- Kurban bayramının ilk gününde bir hutbe okumak veya dinlemek.

19- Mina’da cemreleri taşlamak.

20- Mina’dan Mekke’ye acele inmek.

21- Bayram gecesi Müzdelife’de kalmak.

22- Kimseye zahmet vermeden Kâbe’nin örtülerine dokunup duada bulunmak.

23- Veda tavafından ve iki rekât namazdan sonra Zemzem suyundan, Kâbe’ye bakarak ayakta bakarak doyasıya içmek.

24- Medine-i münevvere’ye giderek Peygamber efendimiz (s.a.v)’i ziyaret etmek.

Umre Programları

MİSYONUMUZ

Turizm sektöründe benimsediği güvenilirlik, konfor, üstün hizmet kalitesi ve anlayışıyla, ülkesinde referans olma ayrıcalığını yaşamak ve daima tercih edilen, örnek alınan bir aile şirketi olmaktır.